Brobyggeren - et støtteprojekt til Parasollen i Vejle

Café Parasollen, Vejle
- et sted for alle

Café Parasollen er en organisationsdrevet institution under KFUM’s Sociale Arbejde. Den drives af en styregruppe, nogle få ansatte i samarbejde med ca. 45 frivillige medarbejdere. De ansatte og frivillige løser i samarbejde de mange forskellige daglige opgaver som fx indkøb, madlavning, bagning, rengøring, oprydning, salg af mad og drikkevarer og ikke mindst samvær, samtale og aktiviteter sammen med gæsterne. 

Vi har jo mange behov som vi kunne ønske os at imødekomme ift. vores meget brede målgruppe af mennesker i Parasollen, da vi har et samlet besøgstal på ca. 100 besøgende dagligt i Parasollen. Midlerne fra Henrik Busk Andersens donation fra salget af Den Lille Brobygger, ønsker vi dog primært skal anvendes til styrke vores tiltag af aktiviteter og sociale tilbud ift. 
to
grupper af udsatte mennesker som vi arbejder lidt ekstra  på ”at bygge bro til”.

Brobyggeren - et støtteprojekt til Parasollen i Vejle

1. Vores unge gruppe
i alderen 18-30 år

som vi driver ungecafé for om aftenen med bl.a. gratis fællesspisninger, og som vi ønsker at tilbyde flere aktiviteter. De er en meget udsat gruppe som har store udfordringer i form misbrug,- og andre psykosociale problematikker. Donationen vil kunne gøre det muligt for os at gøre noget ekstra for at bygge den bro ind i deres ungdomskultur.

Vi vil gøre det ved at fokusere endnu mere på at skabe en bredere variation af aktiviteter, som også kan medvirke til at styrke vores relationer med dem.

Brobyggeren - et støtteprojekt til Parasollen i Vejle

2. Vores grønlandske gruppe i caféen

som er tilflyttere fra Grønland. Denne målgruppe kæmper med en udsathed i form af manglende tilhørsforhold og fællesskab med andre. Vi har en stor gruppe blandt os, og vi har et stort ønske om at skabe flere meningsfyldte aktiviteter for denne gruppe. På den måde kan vi bygge bro ind til deres kulturbaggrund m.h.p. at styrke deres fællesskab med hinanden og med andre. Vi håber, at de så oplever en samlet styrkelse af deres netværk. For rigtig mange i denne målgruppe  er der tale også om misbrugsproblemer, men navnlig ensomhed og oplevelsen af ikke helt at høre til nogen steder kendertegner ganske meget denne gruppe.

 

Donationen fra salget af Den Lille Brobygger vil i forhold til begge målgrupper af mennesker løfte niveauet af muligheder for meningsfulde aktiviteter i et stykke tid fremover. Det vil afgjort gøre en forskel!

Café Parasollen er et alkoholfrit værested for alle

Vores formål er:

  • At skabe et stof- og alkoholfrit miljø, der er åbent for alle
  • At hjælpe og støtte mennesker, som har problemer og som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp
  • At tilbyde forebyggende og oplysende arbejde til menneske som er truet af misbrug
  • At åbne mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab - også arbejdsfællesskab
  • At være et alternativt tilbud til de medmennesker, der har det svært med sig selv på grund af misbrug eller manglende netværk
  • At skabe rum, respekt og værdighed til de mennesker, der kommer i caféen.

__________________________________________________________________________________

Café Parasollen kan udover pengene også godt bruge frivillige hænder og ansigter i deres arbejde, så hermed en opfordring til at tage kontakt og tilbyde sig.

 

På vegne af alle tilknyttet Café Parasollen, Vejle siger vi TAK!
 

Lillian Stephansen                                                             Hans-Henrik Wikman
Daglig leder af Café Parasollen i Vejle                              Formand for styregruppen
Vestergade 16C, 7100 Vejle

 

Tlf. 7582 0563
E-mail: parasollen.vejle@kfumsoc.dk